HOTLINE: 0905.742.005 - HOTLINE: 0905.045.262

Chống Thấm Waterstop RX ® 101 ( USA)


Sản phẩm dừng nước bêtông tự hàn kín – Joint dừng nước gốc Bentonite
Dùng lắp đặt mạch ngừng bêtông.
5.08 m / cuộn
Thi công: lắp đặt

0 nhận xét:

Copyright © 2014 Vật Liệu Chống Thấm | Trường An
Support:Google Đồng Tháp